screenshot of website
Archief­website Cine Zoologie

Ontsluiting van het archief van Cine Zoologie in opdracht van ZOO Antwerpen (i.s.m. Felix­Archief, KU Leuven en LUCA School of Arts)

screenshot of website
Archief Etcetera

Digitalisering van de eerste 25 jaar­gangen van het podium­kunsten­tijd­schrift Etcetera

screenshot of website
Grieks Drama in de Neder­landen

Een experi­ment in weten­schappe­lijk publi­ceren, met publiek toegankelijke datasets

screenshot of website
Ottoman Diplomats

Digita­li­sering van diploma­tische brief­wisse­ling (1849–1914)

screenshot of website
Hugo Claus Interviews

Digita­li­sering van inter­views uit dag- en week­bladen

screenshot of website
Corpus Toneelkritiek Interbellum

Digita­li­sering van histo­rische theater­recen­sies